Công Ty An Phát : Được kế thừa các di sản tri thức hàng đầu từ Nhật Bản, An Phát Việt Nam quyết tâm trở thành công ty xử lý dữ liệu bản vẽ và cung cấp giải pháp giàn giáo hàng đầu trong ngành xây dựng tại Việt Nam cũng như là đối tác của Nhật Bản.


***
Liên hệ công ty theo bản đồ